Ubytovací řád

Pokyny pro pobyt

  • Ubytovat se první den rekreace je možné mezi 14:00 – 18:00 hodin.
  • Po předložení dokladů totožnosti obdržíte klíč od chatky, povlečení a lůžkoviny a pokyny pro rekreaci a seznámíte se s kompletním ubytovacím řádem.
  • Ve všech chatkách i budovách rekreačního střediska platí přísný zákaz kouření.
  • V chatkách nepoužívejte vlastní elektrospotřebiče.
  • Dodržujte noční klid od 22:00 do 7:00 hodin. I mimo tuto dobu nerušte ostatní hosty či sousedy přílišným hlukem.
  • Dodržujte čistotu a pořádek, třiďte odpad. Případné škody způsobené na zařízení jste povinni uhradit v plné výši.
  • Při každém odchodu zavřete okna (kromě možné polohy pro ventilaci), zhasněte světla, zamkněte chatku.
  • Poslední den pobytu předejte prosím klíče správci nebo jím pověřené osobě do 10:00 hodin spolu s povlečením.
  • Před odjezdem uveďte pokoj do původního stavu.

Platba pobytu
Celou částku zašlete na účet č.: 4323476319/0800 do 10ti dnů od přijetí ubytovacího poukazu. Variabilní symbol je uveden v horní části poukazu (číslo poukazu).

Storno podmínky
Zákazník má právo odstoupit od Ubytovací smlouvy písemným oznámením. Zrušení smlouvy nastává okamžikem doručení písemného oznámení Rekreačnímu středisku SUNDISK Family. Stornopoplatky (odstupné), se účtují z celkové ceny ubytování v následující výši:
30% z ceny ubytování od 59 do 30 dnů před termínem nástupu
50% z ceny ubytování od 29 do 15 dnů před termínem nástupu
80% z ceny ubytování od 14 do 5 dnů před termínem nástupu
100% z ceny ubytování 4 dny a méně dnů před termínem nástupu nebo pokud se zákazník k nástupu nedostaví

Změna termínu ubytování je vždy posuzována jako zrušení původní objednávky a postupuje se dle uvedených stornovacích podmínek. V případě zrušení ubytování ze strany ubytovatele má zákazník právo na vrácení uhrazené ceny bez jakýchkoliv stornopoplatků (odstupného).

Děkujeme za dodržování pravidel v rekreačním středisku a přejeme Vám příjemný pobyt.